Nyheter Nyheter Provmetoder | ControlArt AB Nyheter

Provmetoder

Nr Namn på testmetod Standard Provmetod utvecklad i utrustning TC 210 TC 215 TC 220 Cyklisk testmetod
1 VICT (Volvo Indoor Corrosion Test Method) STD 1027,1375 Ja Ja Ja Ja Ja
2 Volvo ACT I (Volvo Car) VCS 1027,149 Ja Ja Ja Ja Ja
3 Volvo ACT I (Volvo Group) STD 423,0014 Ja Ja Ja Ja Ja
4 Volvo-Ford ACT II VCS 1027,1449* Ja Ja Ja Ja Ja
5 Scania Corrosion Test Method STD 4319 Ja Ja Ja Ja Ja
6 ISO Cyclic Corrosion Test Method SS-EN ISO 16701:2008 Ja Ja Ja Ja Ja
7 French Corrosion Test Method VIC2 VIC 2 Ja Ja Ja Ja Ja
8 Renault Corrosion Test Method ECC1 B17-2028-D Nej Nej Ja Ja Ja
9 Cyclic VDA Corrosion Test Method VDA 233-102 Nej Nej Nej Ja Ja
10 VDA Corrosion Test Method VDA 621-415 Nej Nej Nej Nej Nej
11 Neutral Salt Spray NSS ISO 9227 Nej Nej Ja (**) Ja (**) Nej
12 Daimler Chrysler KWT-DC KWT-DC Nej Nej Nej Ja Ja
13 Peugeot PSA TCAC D13 5486 Nej Ja Ja Ja Ja


Nr 2, 3 och 5 har samma bascykel men skiljer sig med avseende på krav och verifieringar.
* Standarden är lika Ford CEPT 00.00-L-467.
** Är inte att rekommendera för kontinuerlig testning.

info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016