TC 220

 

ControlArt Korrosionstestkammare TC 220

 En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo/Ford-testet, det nya VDA 233-102-testet, likaväl som ECC1-testet från Renault Automotive. I denna modell är frysdel och saltdimma såväl som saltregn inkluderat.

Gemensamt för samtliga kammare är:

 • Samma typ av gjuten plastkammare och maskindel
 • Kammarvolym 2m3 och aktiv provplanyta 2m2
 • Styrsystem med moderna processregulatorer och PLC-teknik
 • Automatisk "regnblandningssystem" med programmerbara salthalter och pH
 • Automatisk provtagningsanordning för test av salthalt och pH
 • Regnsystem passande för Volvo och Volvo/Ford standards
 • Tre stycken programmerbara tidskontakter (24V reläutgång)


I TC 220 kammaren ingår:

 • Separat frys och kyldel som ger en temperatur ner till -20°C
 • Anpassade värmeväxlardelar i exponeringskammaren
 • Saltdimsystem enligt ISO 9227 
 • Scrubber för rening av använd luft i kammaren
 • Luftblåsning för att bli av med saltdimma
 • Automatisk spolsteg i kammaren för maskindelarna
 • In-line värmare för att uppehålla rätt temperatur vid användning av saltdimma
info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016