TC 215


ControlArt Korrosionstestkammare TC 215

En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo/Ford-testet, likaväl som ECC1-testet från Renault Automotive. I denna modell är kyldel och saltdimma såväl som saltregn inkluderat.

Gemensamt för samtliga kammare är:

 • Samma typ av gjuten plastkammare och maskindel
 • Kammarvolym 2m3 och aktiv provplanyta 2m2
 • Styrsystem med moderna processregulatorer och PLC-teknik
 • Automatisk "regnblandningssystem" med programmerbara salthalter och pH
 • Automatisk provtagningsanordning för test av salthalt och pH
 • Regnsystem passande för Volvo och Volvo/Ford standards
 • Tre stycken programmerbara tidskontakter (24V reläutgång)


I TC 215 kammaren ingår:

 • Separat kyldel som ger en temperatur runt 0°C
 • Saltdimsystem enligt ISO 9227
 • Scrubber för rening av använd luft i kammaren
 • Luftblåsning för att bli av med saltdimma
 • Automatisk spolsteg i kammaren för maskindelarna
 • In-line värmare för att uppehålla rätt temperatur vid användning av saltdimma

 

info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016