TC 210

Previous


ControlArt Korrosionstestkammare TC 210
En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo-Ford testet. Utrustningen är också enkel att programmera för andra typer av exponeringscykler. I denna modell är kyldel såväl som saltregn inkluderat.

Gemensamt för samtliga kammare är:

  • Samma typ av gjuten plastkammare och maskindel
  • Kammarvolym 2m3 och aktiv provplanyta 2m2
  • Styrsystem med moderna processregulatorer och PLC-teknik
  • Automatisk "regnblandningssystem" med programmerbara salthalter och pH
  • Automatisk provtagningsanordning för test av salthalt och pH
  • Regnsystem passande för Volvo och Volvo/Ford standards
  • Tre stycken programmerbara tidskontakter (24V reläutgång)


I TC 210 Kammaren ingår:

  • Separat kyldel som ger en temperatur runt 0°C


info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016