Nyheter Nyheter Tillbehör | ControlArt AB Nyheter

Tillbehör


Provhållare

Vi säljer specialtillverkade provhållare till  vår korrosionstestutrustning. Provhållarna har vi utvecklat för att möta de företagsstandards som är utgivna med avseende på t.ex. lutning och avstånd etc för plana provobjekt som är upp till 1 cm tjocka. Med användande av provställ tillverkade av ControlArt AB finns möjlighet att prova upp till 360 stycken 100*200 mm provpaneler samtidigt. Varje provhållare rymmer 18 stycken testpaneler eller andra provkroppar. Provhållarna kan vändas upp och ner för större provdetaljer. 20 stycken provhållare får maximalt plats i kammaren.

TestStands


Mediaövervakningssystem                                                                                                  
Denna option övervakar trycket på inkommande media såsom det avjoniserade vattnet och den torkade tryckluften. Om något tryck understiger respektive tryckgräns under mer än 6 minuter så utförs en kontrollerad avstängning av utrustningen på ett så gynnsamt sätt som möjligt för de exponerade proverna.    


Alarmmonitor


 

Utrustningen består av följande delar:

  • GSM modem
  • Extern antenn
  • USB kabel
  • Strömförsörjning
  • Programvara Alarmmonitor för Windows-dator

Alarmmonitorn har möjlighet att skicka e-post samt SMS till en lista med mottagare. För att använda den här funktionen måste datorn ha en anslutning till internet antingen via en extra installerad Ethernet-anslutning med internetfunktioner eller till det lokala nätverket där korrosionstestutrustningen och loggerdatorn är ansluten. I systemets larmfunktioner kan maximalt tio skåp övervakas samtidigt.


Övrigt

Reservdelar som t.ex.filter, packningar, munstycken, våtstrumpor mm. och även övriga tillbehör vid provning.

                                                                                                     Våtsrumpa                                                                                                       

Vatstrumpa


info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016