Nyheter Nyheter TC 210, TC 215, TC 220 | ControlArt AB Nyheter

TC 210, TC 215, TC 220

ControlArt Korrosionstestkammare TC 210
En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo-Ford testet. Utrustningen är också enkel att programmera för andra typer av exponeringscykler. I denna modell är kyldel såväl som saltregn inkluderat.

ControlArt Korrosionstestkammare TC 215

En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo/Ford-testet, likaväl som ECC1-testet från Renault Automotive. I denna modell är kyldel och saltdimma såväl som saltregn inkluderat.

ControlArt Korrosionstestkammare TC 220

 En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo/Ford-testet, det nya VDA 233-102-testet, likaväl som ECC1-testet från Renault Automotive. I denna modell är frysdel och saltdimma såväl som saltregn inkluderat.


P1040929Gemensamt för samtliga kammare är:

 • Samma typ av gjuten plastkammare och maskindel
 • Kammarvolym 2m3 och aktiv provplanyta 2m2
 • Styrsystem med moderna processregulatorer och PLC-teknik
 • Automatisk "regnblandningssystem" med programmerbara salthalter och pH
 • Automatisk provtagningsanordning för test av salthalt och pH
 • Regnsystem passande för Volvo och Volvo/Ford standards
 • Tre stycken programmerbara tidskontakter (24V reläutgång)


Unikt för de tre kammrarna är:

I TC 210 Kammaren ingår:

 • Separat kyldel som ger en temperatur runt 0°C

I TC 215 kammaren ingår:

 • Separat kyldel som ger en temperatur runt 0°C
 • Saltdimsystem enligt ISO 9227
 • Scrubber för rening av använd luft i kammaren
 • Luftblåsning för att bli av med saltdimma
 • Automatisk spolsteg i kammaren för maskindelarna
 • In-line värmare för att uppehålla rätt temperatur vid användning av saltdimma

I TC 220 kammaren ingår:

 • Separat frys och kyldel som ger en temperatur ner till -20°C
 • Anpassade värmeväxlardelar i exponeringskammaren
 • Saltdimsystem enligt ISO 9227 
 • Scrubber för rening av använd luft i kammaren
 • Luftblåsning för att bli av med saltdimma
 • Automatisk spolsteg i kammaren för maskindelarna
 • In-line värmare för att uppehålla rätt temperatur vid användning av saltdimma


917A0166
info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016