Nyheter Nyheter Produkter | ControlArt AB Nyheter

Produkter


Korrosionstestutrustning 

ControlArt tillhandahåller en standardtestutrustningen i tre basmodeller TC 210, TC 215 och TC 220. Under provmetoder finns en tabell som visar vilka provstandarder som de olika modellerna klarar av.

Vi tillverkar och säljer originalutrustning för den kammare där bl.a. ACT- och VICT-testmetoderna från Volvo samt även den nya Volvo/Ford standarden har tagits fram, se provmetoder. I TC 220 versionen av utrustningen finns även möjlighet till frysning ner till  -20 °C vilket möjliggör provning enligt nya tyska N-VDA (VDA 233 -102) metoden. En ny saltdimmesprayutrustning ger även möjlighet att prova enligt den franska ECC1 metoden samt andra metoder som använder saltdimma.

Utrustningen ger jämna provförhållanden över hela provplanet som är hela två kvadratmeter stort. Detta är unikt i branschen och möjliggör dessutom utvecklingsprovning med minimal spridning av resultaten orsakat av provutrustningen. Med användande av provhållare tillverkade av ControlArt finns möjlighet att prova upp till 360 stycken 100*200 mm provpaneler samtidigt.

917A0193


Reglernoggrannheten av temperatur samt relativ fuktighet är unikt bra för att vara en utrustning där intermittent salthaltig nederbörd kan inkluderas i provcykeln. Trots att prover och provhållare har fast salt (NaCl(s)) deponerat på sig, kan en repeterbar och noggrann reglering upprätthållas. 

Eftersom de första utrustningarna tillverkades i mitten på nittiotalet så finns en väldokumenterad historia hos våra kunder. 


Alla tillverkade kammare används fortfarande så livslängden på utrustningen är ännu inte bestämd. Den uppskattade livslängden är ca. 20 år eller mer.


Logger program

Detta är ett exempel från en av våra ControlArt testutrustning som kör ACT II teststandarden. Om en mer noggrann analys av avvikelser behövs så kan man vid behov få detta genom att ladda ner ett Excel-dokument för det visade tidintervallet i loggerprogramvaran. Att ladda ner filer för vidare analys är möjligt med loggerprogrammet.

Logger


Underhåll

Det är lämpligt att via loggerprogrammet regelbundet följa provningsförloppet samt regnparametrar. Inbyggd automatisk provtagare för att bestämma salthalt samt pH.

Vid behov är nedanstående punkter de enda driftsåtgärdena som erfordras:

  • Regelbundet byte av våtstrumpor var 2-4 vecka beroende på vattenkvalitet
  • Kontrollera och fylla upp saltbehållaren med salt om det behövs, vanligtvis en gång i månaden
  • Kontrollera  och fylla upp utspädd syra om det behövs, vanligtvis en gång i halvåret

Utrustningarna är utrustade med:

  • Automatiskt blandsystem för både regn enligt Volvo/Ford-metoderna samt för saltdimmeprovning
  • Inbyggt spolsystem
  • Tvättning av utgående saltmättad luft 
  • Loggningssystem för kvalitetuppföljningssystem
info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016