Nyheter Nyheter Konsulttjänster | ControlArt AB Nyheter

Konsulttjänster

Vi hjälper gärna er på konsultbasis att:

  • Lägga upp nya teststrategier eller ta fram utvecklingsplaner samt "granska provningsverksamheten ur ett "benchmarking perspektiv "
  • Val av testmetod, utvärdering av testade prov samt bedömningar och tillämplighetsprövning
  • Alla typer av verifieringar efter provning kan även behandlas, t.ex. livslängdsuppskattningar och försök till bedömning av fältkoppling
  • Materialval såväl som bedömningar av inflytande från galvaniska kopplingar och förslag till ytbehandlingssystem för olika konstruktionslösningar


Klimatutrustningar och andra specialprovutrustningar

Vi utför även specialprojekt där utredning, tillverkning, programmering (industriell automatisering, mätsystem), dokumentation och CE-märkning ingår.

  • Loggersystem för korrosionstestutrustningar eller kompletta skräddarsydda övervakningssystem i labb.
  • Specialkammare med avseende på klimat
  • Riggprojekt


Mer än 25-års erfarenhet finns i botten för liknande arbeten enligt ovan, främst från den krävande fordonsindustrin, som konsult.


Vi utför även:

  • Konsulttjänster - Kortare eller längre konsultuppdrag inom korrosionsområdet (utvärdering, provning, materialval, rådgivning och utbildning)
  • Specialprojekt - Byggnation av mätutrustningar och provriggar
  • Programmering - LabView, SQL-databaser samt olika fabrikat av PLCs


I illustrationen nedan visas ett förslag till beskrivning av det cykliska arbetssätt för utveckling som borde gälla för ett systematisk korrosionsarbete. I detta flödet kan vi delta i alla eller bara några av aktiviteterna.

info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016