Konsulttjänster

Vi hjälper gärna er på konsultbasis att:

  • Lägga upp nya teststrategier eller ta fram utvecklingsplaner samt "granska provningsverksamheten ur ett "benchmarking perspektiv "
  • Val av testmetod, utvärdering av testade prov samt bedömningar och tillämplighetsprövning
  • Alla typer av verifieringar efter provning kan även behandlas, t.ex. livslängdsuppskattningar och försök till bedömning av fältkoppling
  • Materialval såväl som bedömningar av inflytande från galvaniska kopplingar och förslag till ytbehandlingssystem för olika konstruktionslösningar


Mer än 25-års erfarenhet finns i botten för liknande arbeten enligt ovan, främst från den krävande fordonsindustrin, som konsult.


Vi utför även:

  • Konsulttjänster - Kortare eller längre konsultuppdrag inom korrosionsområdet (utvärdering, provning, materialval, rådgivning och utbildning)
  • Specialprojekt - Byggnation av mätutrustningar och provriggar
  • Programmering - LabView, SQL-databaser samt olika fabrikat av PLCs


I illustrationen nedan visas ett förslag till beskrivning av det cykliska arbetssätt för utveckling som borde gälla för ett systematisk korrosionsarbete. I detta flödet kan vi delta i alla eller bara några av aktiviteterna.

info@controlart.se © Anna Ivarsson 2016